Hadeland og Land prosti Gå til prostens side Gå til Jevnakers nettsider Gå til Lunners nettsider Gå til Nordre Lands nettsider Gå til Søndre Lands nettside
     

kirkegård

Det er vondt å miste de en er glad i - og når noen dør, er det mange tanker og følelser å forholde seg til.
Midt i dette er det også mange praktiske ting som må avklares og ordnes på kort tid - før gravferdsdagen.
Mange ønsker å engasjere et begravelsesbyrå til å ordne ulike praktiske ting i forbindelse med gravferd. De nærmeste pårørende kan også ordne en del ting selv. På denne siden vil dere finne litt hjelp til å planlegge en kirkelig gravferd.
Ta gjerne kontakt for mer veiledning, eller for samtale med prest/diakon. Tlf.liste til ansatte i kirken finner dere her.

I følge alminnelige bestemmelser for ordning av gravferd for Den norske kirke heter det: Når en person som hører inn under Den norske kirke dør, bør det etableres kontakt mellom menighetens prest og de pårørende så snart som mulig etter dødsfallet. Gravferd skal skje senest 8 dager etter dødsfallet, jf. gravferdsloven §10 tredje ledd og §12.
Derfor anbefaler vi at de nærmeste pårørende tar kontakt med kirkekontoret og eventuelt et begravelsesbyrå, så snart som mulig etter dødsfallet.
Kirkevergens administrasjon fastsetter tidspunkt for gravferdshandlingen, avtaler med de pårørende om det skal være begravelse eller bisettelse (kremasjon) og gjør avtale om gravsted.

Om planlegging av kirkelig gravferd

 • Når kirkekontoret har fått melding om dødsfall, vil de nærmeste pårørende bli kontaktet av prest / den som skal forrette gravferdsseremonien, for å avtale en samtale. Denne samtalen skjer vanligvis i hjemmet eller på kirkekontoret.
 • I sorgsamtalen vil de pårørende få snakke om det som har hendt, fortelle om avdøde og planlegge innhold i gravferdsseremonien. Mange synes også det er godt å samtale om spørsmål knyttet til tro, det kristne håp eller andre tema knyttet til liv og død.
 • I samtalen avtales salmer og annet innhold i gravferden. (Liturgi for gravferd)
 • Salmer velges hovedsakelig fra Norsk Salmebok, men det er også mulig å komme med andre ønsker. All musikk og sang skal godkjennes av organist og prest.
 • Pårørende kan gjerne ta kontakt med organist for veiledning og ved ønsker om musikk og solistinnslag.
 • Ofte sies det noen korte minneord om avdøde og /eller noen ord om dødsfallet, i begynnelsen av gravferden. Minnetalen kan holdes av en av de pårørende eller den som forretter (på vegne av de pårørende). Dersom andre ønsker å tale ved kransepåleggelser, gi æresbevisninger eller gjøre andre tiltak i tillegg til gravferdsordningen, skal dette på forhånd godkjennes av den som forretter. De nærmeste pårørende skal også gi samtykke til dette.
 • I samtalen tas det også opp spørsmål knyttet til blomsterpålegging, bæring og senking av båren med mer.

I forbindelse med gravferd må pårørende også ta stilling til…

 • dødsannonse
 • bestilling av blomster / kranser
 • pengegave i stedet for blomster?
 • finne 6 personer som kan bære kisten ut av kirken
 • bestille (evt. lage) sangfolder (NB! I alle kirkene er det salmebøker som kan benyttes)
 • evt bestille lokaler og mat til minnesamvær

  

Kostnader

For medlemmer av Den norske kirke er gravferdsseremonien gratis i kirkene i den kommunen avdøde er folkeregistrert. Forhåndsmusikk ved organist, pynting av kirken og evt soloinnslag o.l. bekostes av pårørende. 
For mer informasjon og ved bruk av kirken til gravferd i andre kristne kirkesamfunn; se Betalingssatser.

 

Les mer om gravferd på kirken.no

Se også - Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd
                 - Gravstell
                 - Kirkegårdsvedtekter

Dagens Bibelord

Kontakt

Postadresse:
Gran kirkelige fellesråd
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Besøksadresse
:
Rådhuset på Jaren,
inngang F, 2. etasje

Kontortid:
Mandag - fredag
kl. 08.00 - 14.00

Telefon: 61 33 52 05

E-postadresse
:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kirkebladet

2018 2 Kirkebladet forside

Artikkelarkiv

Historiske Hadeland

Kun for ansatte